Dane kontaktowe


Czy podany powyżej adres jest adresem dostawy materiału? (istotne dla prawidłowego obliczenia kosztów dostawy)

Wiata bez szopy


Długość konstrukcji :
Szerokość konstrukcji:
Czy podane przez Państwa wymiary zawierają wypusty dachu (tzw. okapy) oraz rynnę? Jeśli nie, to do podanych wymiarów należy doliczyć dodatkowych kilkadziesiąt centrymetrów.
Wysokość wjazdowa - proszę wybrać wysokość od ziemii do dolnej krawędzi belki na wejściu - standardowo 210 cm:
Proszę wpisać wysokośc wejściową [cm] :
Rodzaj drewna :
Otoczenie konstrukcji :
Proszę wysłać zdjęcie ściany, przy której będzie montowana konstrukcja lub przekrój tej ściany jeśli dom jest w budowie - jest to konieczne, aby przygotować prawidłowy projekt w programie AutoCAD:
Proszę podać nazwę materiału, z którego wykonana jest ściana (np. Ytong / Pustaki / Cegła / Dom prefabrykowany / itp.)
Czy ściany są dodatkowo ocieplane?
Proszę wpisać rodzaj i grubość materiału (np. styropian 10cm):
Proszę wysłać zdjęcie ściany, przy której będzie montowana konstrukcja lub przekrój tej ściany jeśli dom jest w budowie - jest to konieczne, aby przygotować prawidłowy projekt w programie AutoCAD:
Typ dachu
Rodzaj dachu:
Kierunek nachylenia dachu:
Pokrycie dachowe:
Główna część dachu:
Co klient będzie montował jako pokrycie dachowe? Jest to istotne dla prawidłowego doboru wielkości belek na dachu
Korona / blenda:
Co klient będzie montował jako pokrycie dachowe? Jest to istotne dla prawidłowego doboru wielkości belek na dachu
Dodatki
Komplet orynnowania:
Malowanie drewna: (PALETA KOLORÓW)
Podaj konkretny kolor RAL:
Czy na wjeździe do wiaty mają się znajdować łuki klejone zamiast słupów? Jest to droższa opcja od standardowych słupów (konieczne jest zastosowanie większych murłat na wjeździe)
Zabudowa ścian
Które ściany mają być zabudowane:
Rodzaj zabudowy ścian:
Proszę podać własny typ zabudowy ścian, np. mur pruski, itp.
Drzwi
Okno
Pozostałe
Dostawa:
Montaż:
Podłoże - Prosimy o informację jakie jest podłoże, na którym będzie montowana konstrukcja, np. piasek, bruk, trawa, ława fundamentowa, itp. Ma to wpływ na wybór odpowiednich podpór metalowych do osadzenia słupów.
Podpory metalowe - czy podpory zostały już zabetonowane? Jest to niezalecane.
Dodatkowe informacje: Prosimy podać dodatkowe informacje, które zostaną uwzględnione przy tworzeniu projektu 3D oraz kosztorysu:
Prosimy dołączyć dodatkowe pliki, np. szkice architektoniczne; zdjęcia terenu, na którym będzie montowana konstrukcja; zdjęcia przykładowych konstrukcji, na których mamy się wzorować
W przypadku dużych plików może to potrwać do kilku minut, prosimy nie opuszczać strony.