Wiata bez szopy

Zadaszenie lub pawilon

Więźba dachowa

Inna konstrukcja