Dane kontaktowe


Więźba dachowa


Prosimy o podanie informacji na temat projektu, materiałów. Wszystkie podane szczegóły zostaną uwzględnione przy tworzeniu projektu 3D oraz kosztorysu.

Przykładowe informacje: konstrukcja nie może przekraczać powierzchni x m2; ograniczenie maksymalnej wysokości konstrukcji do x metrów, itp.
Prosimy dołączyć pliki, np. projekt budowlany, szkice architektoniczne
W przypadku dużych plików może to potrwać do kilku minut, prosimy nie opuszczać strony.