Dane kontaktowe


Czy podany powyżej adres jest adresem dostawy materiału? (istotne dla prawidłowego obliczenia kosztów dostawy)

Wiata z szopą/narzędziownią


Ułożenie szopy względem miejsca parkingowe
Wymiary całkowite konstrukcji

Informacja

Prosimy o podanie wymiarów całkowitych konstrukcji. Jako wymiary całkowite przyjmujemy wielkość powierzchni do parkowania + wielkość szopy/narzędziowni.

Przykładowo: miejsce do parkowania dwóch aut 600x600cm [dł. x szer.] + szopa/narzędziownia 300x600cm [dł. x szer.] = całkowity wymiary wiaty 900x600 cm [dł. x szer.]

Długość całkowita konstrukcji:
Szerokość całkowita konstrukcji:
Wymiary szopy/narzędziowni
Długość szopy/narzędziowni:
Szerokość szopy/narzędziowni:
Czy podane wyżej wymiary uwzględniają wypusty dachu oraz komplet orynnowania? Jeśli nie, to do podanych wyżej wymiarów doliczymy wypusty dachu oraz rynnę.
Drzwi
Proszę wybrać numery ścian, na których mają się znajdować drzwi
(numery ścian znajdują się na rysunku z wyborem pozycji szopy)
Okna
Proszę wybrać numery ścian, na których mają się znajdować okna
(numery ścian znajdują się na rysunku z wyborem pozycji szopy)
Wymiary miejsca parkingowego xdd

Informacja

Prosimy o podanie wymiarów samego miejsca parkingowego, bez doliczania szopy/narzędziowni do tych wymiarów.

Długość miejsca parkingowego:
Szerokość miejsca parkingowego:
Wymiary szopy/narzędziowni
Długość szopy/narzędziowni:
Szerokość szopy/narzędziowni:
Czy podane wyżej wymiary uwzględniają wypusty dachu oraz komplet orynnowania? Jeśli nie, to do podanych wyżej wymiarów doliczymy wypusty dachu oraz rynnę.
Drzwi
Proszę wybrać numery ścian, na których mają się znajdować drzwi
(numery ścian znajdują się na rysunku z wyborem pozycji szopy)
Okna
Proszę wybrać numery ścian, na których mają się znajdować okna
(numery ścian znajdują się na rysunku z wyborem pozycji szopy)
Ściany dodatkowe
Czy pozostałe ściany, oprócz zabudowy szopy/narzędziowni, mają być zabudowane?
Rodzaj zabudowy ścian
Wysokość wjazdowa
Proszę wybrać wysokość wjazdową - standardowo 210 cm. UWAGA: to nie jest wysokość całkowita konstrukcji!
Proszę wpisać wysokośc wejściową [cm] :
Rodzaj drewna :
Otoczenie konstrukcji :
Proszę wysłać zdjęcie ściany, przy której będzie montowana konstrukcja lub przekrój tej ściany jeśli dom jest w budowie - jest to konieczne, aby przygotować prawidłowy projekt w programie AutoCAD
Proszę podać nazwę materiału, z którego wykonana jest ściana (np. Ytong / Pustaki / Cegła / Dom prefabrykowany / itp.)
Czy ściany są dodatkowo ocieplane?
Proszę wpisać rodzaj i grubość materiału (np. styropian 10cm):
Proszę wysłać zdjęcie ściany, przy której będzie montowana konstrukcja lub przekrój tej ściany jeśli dom jest w budowie - jest to konieczne, aby przygotować prawidłowy projekt w programie AutoCAD:
Typ dachu
Rodzaj dachu:
Kierunek nachylenia dachu:
Pokrycie dachowe:
Główna część dachu:
Co klient będzie montował jako pokrycie dachowe? Jest to istotne dla prawidłowego doboru wielkości belek na dachu
Korona / blenda:
Co klient będzie montował jako pokrycie dachowe? Jest to istotne dla prawidłowego doboru wielkości belek na dachu
Dodatki
Komplet orynnowania:
Malowanie drewna: ( PALETA KOLORÓW )
Podaj konkretny kolor RAL:
Czy na wjeździe do wiaty mają się znajdować łuki klejone zamiast słupów? Jest to droższa opcja od standardowych słupów (konieczne jest zastosowanie większych murłat na wjeździe)
Pozostałe
Dostawa:
Montaż:
Podłoże - Prosimy o informację jakie jest podłoże, na którym będzie montowana konstrukcja, np. piasek, bruk, trawa, ława fundamentowa, itp. Ma to wpływ na wybór odpowiednich podpór metalowych do osadzenia słupów.
Podpory metalowe - czy podpory zostały już zabetonowane? Jest to niezalecane.
Dodatkowe informacje: Prosimy podać dodatkowe informacje, które zostaną uwzględnione przy tworzeniu projektu 3D oraz kosztorysu:
Prosimy dołączyć dodatkowe pliki, np. szkice architektoniczne; zdjęcia terenu, na którym będzie montowana konstrukcja; zdjęcia przykładowych konstrukcji, na których mamy się wzorować
W przypadku dużych plików może to potrwać do kilku minut, prosimy nie opuszczać strony.