Jeśli żaden z pozostałych formularzy nie odpowiada konstrukcji, którą Państwo potrzebujecie, to prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Dane kontaktowe


Inna konstrukcja


Prosimy o podanie informacji na temat wymiarów, projektu, materiałów. Wszystkie podane szczegóły zostaną uwzględnione przy tworzeniu projektu 3D oraz kosztorysu.
Prosimy dołączyć pliki, np. projekt budowlany, szkice architektoniczne, odręczne szkice, przykładowe zdjęcia konstrukcji z internetu jako wzorzec, itp..
W przypadku dużych plików może to potrwać do kilku minut, prosimy nie opuszczać strony.