Dane kontaktowe


Czy podany powyżej adres jest adresem dostawy materiału? (istotne dla prawidłowego obliczenia kosztów dostawy)

Domek ogrodowy


Długość konstrukcji :
Szerokość konstrukcji:
Czy podane przez Państwa wymiary zawierają wypusty dachu (tzw. okapy) oraz rynnę? Jeśli nie, to do podanych wymiarów należy doliczyć dodatkowych kilkadziesiąt centrymetrów.
Wysokość wejściowa - Proszę wybrać wysokość od ziemii do dolnej krawędzi belki na wejściu - standardowo 220 cm:
Proszę wpisać wysokośc wejściową [cm] :
Drzwi
Proszę spojrzeć na powyższy obraz i zdecydować, na których ścianach mają się znajdować drzwi:
Okno
Proszę spojrzeć na powyższy obraz i zdecydować, na których ścianach mają się znajdować okna:
Rodzaj drewna :
Otoczenie konstrukcji
Proszę napisać w jakim otoczeniu będzie stała konstrukcja. Czy konstrukcja będzie wolnostojąca / przylegająca do istniejącego budynku / bezpośrednio przy granicy działki / itp.
Typ dachu
Rodzaj dachu:
Kierunek nachylenia dachu:
Pokrycie dachowe:
Główna część dachu:
Co klient będzie montował jako pokrycie dachowe? Jest to istotne dla prawidłowego doboru wielkości belek na dachu
Korona / blenda:
Co klient będzie montował jako pokrycie dachowe? Jest to istotne dla prawidłowego doboru wielkości belek na dachu
Dodatki
Komplet orynnowania:
Malowanie drewna: (PALETA KOLORÓW)
Podaj konkretny kolor RAL:
Pozostałe
Dostawa:
Montaż:
Podłoże - Prosimy o informację jakie jest podłoże, na którym będzie montowana konstrukcja, np. piasek, bruk, trawa, ława fundamentowa, itp. Ma to wpływ na wybór odpowiednich podpór metalowych do osadzenia słupów.
Podpory metalowe - czy podpory zostały już zabetonowane? Jest to niezalecane.
Dodatkowe informacje: Prosimy podać dodatkowe informacje, które zostaną uwzględnione przy tworzeniu projektu 3D oraz kosztorysu:
Prosimy dołączyć dodatkowe pliki, np. szkice architektoniczne; zdjęcia terenu, na którym będzie montowana konstrukcja; zdjęcia przykładowych konstrukcji, na których mamy się wzorować
W przypadku dużych plików może to potrwać do kilku minut, prosimy nie opuszczać strony.